Strategie firmy

Bezpečnostní služba IBIS uplatňuje ve své činnosti zásady, které zaručují, že ve prospěch zákazníka budou v plném rozsahu využity naše znalosti a zkušenosti v oblasti ochrany majetku a osob. Samozřejmostí je poskytovat veškeré služby v souladu se zákonnými normami. Žádný ze zásahů našich zaměstnanců při ochraně majetku zákazníka nebyl posouzen jako nezákonný, což svědčí o dobré úrovni odborné způsobilosti a profesionalitě.           

Mimořádně důležité je detailní poznání požadavků klienta a prostředí, v němž bude ochrana majetku zajišťována. Po jejich vyhodnocení jsou definována bezpečnostní rizika, zpracován projekt ochrany majetku a směrnice pro výkon služby. Smyslem tohoto procesu je přesně a jednoznačně stanovit povinnosti a pravomoci zaměstnanců ve výkonu služby. Maximální pozornost věnujeme počáteční fázi procesu ochrany majetku, kdy je ověřována účinnost navrhovaného systému ochrany majetku a osob.

Důležitou zásadou je pečlivý výběr a vysoká úroveň odborné přípravy našich zaměstnanců. Prostřednictvím svých zaměstnanců chceme zákazníkovi poskytovat nejen kvalitní a účinnou ochranu majetku, ale zároveň zákazníka vzorně reprezentovat při styku s jeho partnery. Čistý Výpis z rejstříku trestů, Certifikát profesní kvalifikace 68-008-E a Zavázání k mlčenlivosti jsou základními podmínkami k uzavření i trvání pracovního poměru všech zaměstnanců firmy BS IBIS.

Za nezbytné pokládáme komplexní monitorování bezpečnostní situace v regionu, vyplývající bezpečnostní rizika a pravidelné hodnocení kvality námi poskytovaných služeb. Operativně reagujeme na připomínky a náměty zákazníka.

Zákazníkovi jsou pravidelně poskytovány informace získané v průběhu služby a předkládány návrhy na realizaci opatření, která by vedla k zvyšování úrovně ochrany jeho majetku a k minimalizaci bezpečnostních rizik..

V oblasti materiálního a technického zabezpečení disponujeme potřebnými technickými, obrannými a dopravními prostředky.

Garance jsou samozřejmostí ve vztahu k našim zákazníkům. Pro případ vzniku škody způsobené našim zaměstnancem je společnost BS IBIS pojištěna ve výši 10 milionů Kč a postup při řešení škod je specifikován ve smlouvě.


Previous page: Hlavní stránka
Následující stránka: Poskytované služby