Kalkulace ceny

Kalkulace hodinové ceny fyzické ostrahy závisí na :

  • místních podmínkách, bezpečnostní situaci a vyplývajících rizikách
  • specifickém charakteru objektů a prostorů
  • systému střežení 
  • požadavcích na znalosti a dovednosti bezpečnostních pracovníků
  • nákladech na materiální a technické zabezpečení

Hodinová cena fyzické ostrahy navrhovaná jednotlivým zákazníkům obsahuje náhrady za použité technické, obranné a další věcné prostředky, mimo náhrady na použití motorových vozidel nebo pořízení a instalaci elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů.

Cena musí vytvořit předpoklady pro výběr kvalitních lidských zdrojů, jejich přípravy, zdokonalování a mzdy. Mzda včetně všech příplatků a náhrad našich bezpečnostních pracovníků je vyplácena dle skutečně odpracovaných hodin a v souladu s platným Zákoníkem práce.

 


Previous page: Členství - Certifikáty
Následující stránka: Reference