Členství - Certifikáty

Systém zajištění jakosti

Neustálá pozornost je věnována zvyšování úrovně kvality poskytovaných ochranných služeb. Tento proces je popsán v základní řídící dokumentaci firmy a uplatňován na všech střežených objektech. Praktický výkon služby je kontrolován :

  • PRVNÍ STUPEŇ je tvořen vedoucími pracovníky oblastních ředitelství a je směřován na dodržování povinnosti stanovených ve "Směrnicích pro výkon služby" na jednotlivých strážních stanovištch. Tento stupeň zároveň zahrnuje i vyhodnocení účinnosti používaných technických systémů.
  • DRUHÝ STUPEŇ tvoří kontrolní činnost vedoucích pracovníků firmy. Je zaměřena na komplexní posouzení systémů ochrany majetku na daném objektu, úroveň řídícící a organizační práce vedoucích pracovníků a celkové posouzení kvality poskytovaných služeb dle kritérií stanovených naším systémem zajištění jakosti.
  • TŘETÍ STUPEŇ je tvořen hodnocením úrovně námi poskytovaných služeb managementem a zaměstnanci zákazníka.

Členství v profesních asociacích

 

Bezpečnostní služba IBIS je členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR, která je členem Evropské konfederace bezpečnostního průmyslu, a dále je členem Okresní hospodářské komory v Chomutově a významně se podílí na trhu práce v mnoha regionech ČR.

Dokumentace pro činnost BS IBIS je zpracovávána jak dle požadavků ASBS ČR, ISO 9001:2009, tak i podle doporučení COESS.


HK 2006


Previous page: Poskytované služby
Následující stránka: Kalkulace ceny